theatrum musicum

THEATRUM MUSICUM
międzynarodowe forum muzyki klasycznej
KRAKÓW 7 VI – 3 IX 2018

Z inicjatywy Capelli Cracoviensis krakowskie instytucje muzyczne stworzyły wspólnie jedną z największych scen muzyki klasycznej w Europie. Theatrum Musicum to spektakularny, wspólny sukces władz Krakowa, Małopolski oraz wszystkich partnerów projektu. To jedna z najcenniejszych inicjatyw organizacyjnych w historii życia kulturalnego w Polsce – projekt oryginalny, innowacyjny i organiczny, czyli wykorzystujący budowany przez lata potencjał środowiska artystycznego. W krakowskiej Bibliotece Jagiellońskiej znajdują się rękopisy Bacha, Mozarta, Haydna, Beethovena, Schuberta, Mendelssohna, Brahmsa i wielu innych wybitnych kompozytorów – prawdziwie wartościowe, ogólnoludzkie, uniwersalne dziedzictwo kultury światowej, wolne od polityki i ideologii. Theatrum Musicum to autentyczny mandat do sprawowania opieki nad tą bezcenną kolekcją. Theatrum Musicum: ludzie, ambicje, współpraca, wytrwałość.